4.ขั้นตอนการทำโครงงานคอมพิวเตอร์

ให้นักเรียนคลิกอ่านเนื้อหาบทเรียน  และตอบคำถามลงในสมุด(ส่งท้ายคาบ)

ขั้นตอนการทำโครงงานคอมพิวเตอร์

คำถาม(จำนวน 10 ข้อ 10 คะแนน)

  1. ขั้นตอนการทำโครงงานคอมพิวเตอร์มีกี่ขั้นตอนอะไรบ้างจงอธิบาย
  2. นักเรียนคิดว่าขั้นตอนใดในการทำโครงงานคอมพิวเตอร์เป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดเพราะเหตุใด
  3. นักเรียนสามารถหาหัวข้อโครงงานที่น่าสนใจได้จากที่ใดบ้าง
  4. ข้อควรคำนึงในการตัดสินจเลือกหัวข้อโครงงานมีอะไรบ้าง
  5. นักเรียนทำการศึกษาค้นคว้าแหล่งข้อมูลเพื่อตอบคำถามใดบ้าง
  6. องค์ประกอบของเค้าโครงของโครงงานมีอะไรบ้างจงอธิบาย
  7. เมื่อเค้าโครงของโครงงานผ่านความเห็นชอบจากครูที่ปรึกษาโครงงานแล้วขั้นตอนต่อไปคือขั้นตอนใด
  8. ขั้นตอนการทำโครงงานมีอะไรบ้างจองอธิบาย
  9. การเขียนรายงายควรเขียนครอบคลุมหัวข้ออะไรบ้าง
  10. การแสดงผลงานควรประกอบด้วยอะไรบ้าง
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: